Byggabalkong.eu

Bygga balkong
Balkong stor

BYGGA BALKONG

Att ha en egen balkong kan vara en dröm för många. Inte nog med att en balkong höjer värdet på din fastighet, den kan också tillföra trivsel och välmående!
Det är nästan alltid en god investering att bygga balkong, oavsett om du bor i ett eget hus eller i en bostadrättsförening.

RING OSS! 08 121 50 851

Balkong smide

Om du ska bygga en balkong,  kan du behöva bygglov. Det beror på hur stor balkong du vill bygga och var din fastighet ligger. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om bygglov krävs utifrån plan- och bygglagstiftningen.

Bor du i egen villa och vill bygga en balkong under 15 kvm, krävs oftast inte bygglov. Ligger ditt hus i ett detaljplanerat område kan det dock vara så att detaljplanen har vissa undantagsregler som du måste följa.I detta fall kan du fortfarande behöva ansöka om bygglov, trots att din balkong kommer att bli mindre än 15 kvadratmeter.

För ett hus i ett område med en detaljplan måste du även anmäla bygget till bostadsnämnden för att få ett startbesked. Dessutom gäller samma regler som vid andra mindre tillbyggnader.

Planerar du att bygga en balkong närmare än 4,5 meter från tomtgränsen, behöver du ha ett skriftligt medgivande från dina grannar innan  bygget startar.

Skulle ditt hus även ha ett kulturhistoriskt värde, eller ligga i ett område med speciellt kulturhistoriskt arv så kan ytterligare regler gälla.

Det är alltid bäst att kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att ta reda på vad som gäller för just ditt hus innan du startar byggnadsprocessen.

Aktuella regler angående t ex räckeshöjd finns i denna pdf från Boverket :

BBR avsnitt 8 Säkerhet vid användning

Inglasad balkong

KOSTNADER

Kostnaden för att bygga en balkong kan, likt många andra tillbyggnadsprojekt, skilja rejält beroende på vilken storlek, vilket material samt vilken metod din balkong byggs med.

För dig som planerar att bygga en balkong till ditt hus är det en god idé att anlita en byggnadsingenjör. Det säkerställer att ditt befintliga hus möter kraven för att kunna bygga till en balkong. Räkna med att en byggnadsingenjör kostar runt 1000 kronor i timmen plus moms. Väljer du sedan att anlita en snickare för att bygga balkongen kostar detta runt 450-600 kronor i timmen plus moms. Timpriset kan variera en aning beroende på hur erfaren snickaren är samt om du bor i en storstad eller ej. 

Bygger ni balkonger i din bostadsrättsförening kan du räkna med att din balkong kommer att kosta dig som bostadsrättsägare runt 100,000 kronor.

Du är berättigad till att ansöka om ROT-avdrag för arbetskostnader vid balkongbygge för småhus. Maxbeloppet du kan ansöka om är 50,000 kronor per person och år. Vid balkongbygge i en bostadsrättsförening är du inte berättigad till något ROT-avdrag. Detsamma gäller för inglasning av balkong eller reparation av balkonger i bostadsrätter. Anledning till detta är att balkonger, precis som fasaden på bostadsrätter, är bostadsrättsföreningens ansvar snarare än den individuella bostadsrättsägarens ansvar.

Inredningsdetaljer på altan

HUSÄGARE ELLER FÖRENING?

Bor du i ett hus och funderar på att bygga till en balkong?

 Då rekommenderar vi att du tar hjälp av en professionell byggnadsingenjör. Bärande väggar bör inspekteras för att säkerställa att de kommer hålla för den extra vikt samt påfrestning på väggen en balkong innebär. Att bygga en balkong är ett mycket tekniskt projekt. Felkalkyleringar i ritningsplaner eller liknande kan leda till stora problem längre fram och, inte minst, innebära en risk för dig som kommer att använda balkongen i framtiden.

Tänk på detta:

  1. Bestäm dig för var du vill att balkongen ska byggas. I östläge för morgonsolen eller västläge för att avnjuta de sista soltimmarna på kvällen?
  2. Ta reda på om ytterväggen klarar vikten av en balkong eller om väggen måste förstärkas. Är du osäker så ta hjälp av någon ämneskunnig.
  3. Vilket material vill du ha på din balkong? Trä, betong eller kanske något annat material?
  4. Utbudet av balkongdörrar är stort, surfa runt för inspiration om du är osäker!

Bostadrättsförening?

Äger du en bostadsrätt i en bostadsrättsförening och vill bygga balkong? Då ser processen aningen annorlunda ut.

En bostadsrättsförening kan ha egna regler gällande balkongbygge. Det allra första du bör göra är därför att ta reda på om föreningen är öppen för att diskutera balkongbygge. Vem vet, föreningen har kanske redan andra medlemmar som också har visat intresse för att bygga balkonger. Det är alltid bra att höra dig för bland dina närmsta grannar för att få en uppfattning om deras åsikt i ärendet. Är det flera som är intresserade, kan ni bilda en projektgrupp som tillsammans arbetar för att få igenom förslaget om balkonger.

Bostadsrättsföreningen ansvarar för att alla berörda medlemmar i föreningen, även de som inte medverkade på årsstämman, får en chans att rösta om förändringsförslaget